เอกสารนำเสนอ

รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 3Q2018 13 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 2Q2018 10 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 1Q2018 24 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 1Q2018 10 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Annual General Shareholder Meeting 2018 27 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 4Q2017 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
Performance 2017 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Business Plan 2018 16 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 3Q2017 12 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Performance Results 3Q2017 17 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 2Q2017 12 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q2017 25 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Performance Results 2Q2017 15 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 1Q2017 16 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Analyst meeting 1Q2017 15 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Annual General Shareholder Meeting 2017 27 เม.ย. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 4Q2016 20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Performance 2016 17 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Business Plan 2017 26 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ